״כשעברתי איתך את סדנת התטא קיבלתי מאחורי הידע של ויאנה את האנרגיה שלך.
בשבילי האנרגיה הזו היתה אנרגיה של ליבה. של חיבור עמוק ויציב ביסודות חסונים לאדמה. זה היה מוקצן שבעתיים מול העיסוק בעולם שכולו רוח מופשטת.
זה נתן תמונת עולם מאוזנת של רוח בתוך גוף. של פלא לצד מלאכה.
ומתוך כך יכולת להיות גשר בשבילי. גשר אמין ומוצק המחבר בין שמים לארץ. בין אדם, בשר ודם ל..אם תרצי אלוהים.
גשר. זו האיכות שמתחברת לי אליך.
לדעתי תטא הילינג הוא תיחום צר מדי לכל כישוריך המולדים והנרכשים גם יחד. מעורבותך והאיכפתיות העמוקה שלך מהקורה סביבך בארץ אינן מאפינות כל מטפל. את מקיימת סינטיזה בין עולם הטיפול לכל השאר. בקיצור את מחברת בין מיימדים ומן הראוי לקרוא לדבר בשם ההולם אותו ולהציע אותו במלואו״
אילת אילון
http://www.familyhealingspace.co.il