"וואו… החוויה המיידית הקיימת אצלי היא מיקוד.
היכולת להתמקד על תחושה אמיתית ולחזקה ולוותר על כזאת שכרגע כבר לא נחוצה.
מרחב של התרגשות אמיתית וראשונית לגבי ודאות היכולת של התגשמות בחיי.
חוויה גופנית של ניקיון, שקט וטוהר אותם אקח לתוך היום יום של חיי בתודה גדולה
לכל קבוצת האנשים שהיו לי לרחם ולמיכל כאם המולידה ולבורא כל יכול שנענה לבקשתי
ואפשר קיומה של הסדנה הספציפית הזו בתנאים שיאפשרו לי השתתפות וגדילה.
המון אהבה וחיבוק גדול."
שקמה פלדמן