"עמוק, אמיתי, מאפשר, מכיל. יותר מהכל איפשר העמקה אל תוך מרחב טיפולי,
אתיקה טיפולית, השראה לתפיסת עולם כמטפלת. תודה מיכל"
זהרה כהן (קורס מתקדמים)