"מיכל כמו תמיד חוויית הלימוד איתך מנגישה עבורי דברים מגוונים, מענינים מאוד ומדויקים.
יש בכלי הזה כדי להראות לי בפשטות ועם זאת בעומק את נוכחותן של מענים לשאלות
שידעתי לשאול וכן גם לאלה שלא ידעתי שאני שואלת. תודה וברכות."
סוזי (קורס מתקדמים)