״קיבלתי ארגז כלים, נפלא, מסודר ובהיר שאותו אכניס לחיי האישיים והמקצועיים בחפץ לב.
אני מחכה כבר לקורס השני ויודעת שזה יכנס עמוק לתוך חיי ולכל חיי המקושרים עימי.
הרגשתי שכל אטום ואטום בגופי נפתח ברמה גבוהה מאוד אל היקום ואל כל המימדים
המרכיבים אותו במיוחד הפאן הרגשי שמוכן לעבור שינוי ופתיחה באופן גבוה יותר.
על מיכל: צניעות, יושר, שמחה ופתיחות. נכונות לקבל אותי כפי שאני תוך הכרה
באיכויות של כולנו הם אלו שאפיינו את מיכל ואת אורלי״
אילת כרמיאל–הילירית רוחנית ופיזיוטרפיסטית (נכון להיום, מורה לתטא הילינג)