"הסדנה, אחת הטובות שחוויתי! למרות ריכוז החומר, עומס השעות, הנסיעה והעייפות,
הסדנה עברה בהנאה, ריכוז וקבלה. מיכל אידאלית כאדם וכמנחה.
נעימה בהליכותיה ובהתייחסותה, שולטת בחומר והעיקר, איננה מתיימרת לשנות ה-כל!"
אורה אהרוני, מורה למוסיקה